Zdraví a nemoci...

Zákony veterinárního lékařství

Zákon absolutní zášti

Existuje-li na světě něco, co váš pes opravdu nenávidí, je to zvěrolékař.

Dismayova křivka

Strach z veterináře roste úměrně s velikostí psa.

Zákon maximálního ústupku

Aby se pes mohl vyhnout návštěvě u zvěrolékaře, je dokonce ochoten krátkodobě snížit objem své stravy až o jednu třetinu.

Zákon špionážní

Pes pozná zvěrolékaře i tehdy, nemá-li na sobě bílý plášť.

Zákon globální odplaty

Pes se za křivdy, spáchané na něm zvěrolékařem, mstí všem ostatním zvěrolékařům na celém světě.

Bareův zákon detekce

Pes je schopen identifikovat zvěrolékaře i mezi návštěvníky nudistické pláže.

Zákon naprosté pravděpodobnosti

Setká-li se pes s neznámým zvěrolékařem, pokouše ho.

Zákon přírodního výběru

Setká-li se pes se svým zvěrolékařem kdekoli mimo jeho ordinaci, jednoho z nich bude nutno po souboji utratit.

Bezpečnostní předpis pro zvěrolékaře

Vycházíte-li mimo ordinaci, je bezpodmínečně nutné být ozbrojen.

Potenční zákon pro zvěrolékaře

Setkáte-li se na nudistické pláži se psem, kterého jste někdy v minulosti kastroval, vyřeší to jednou provždy vaše starosti s plánovaným rodičovstvím.

Bilanční zákon pro zvěrolékaře

Býti zvěrolékařem je mnohem nebezpečnější nežli být pyrotechnikem. Mechanické bomby se zneškodňují nesrovnatelně snáz.

Zákon akceptování osudu

Onemocní-li pes, smíří se mnohem lépe se smrtí nežli s návštěvou u zvěrolékaře.

Schwarzkopfův zákon rozruchu

I na smrt nemocný pes dokáže při návštěvě ordinace vyvolat větší paniku a zmatek nežli explodující ruční granát.

Zákon válečného zpravodaje

V ordinaci zvěrolékaře by se po znehybnění psa dal bez problémů natočit dokumentární film o válečných zvěrstvech v Bosně.

Fabuleův dodatek

Je docela dobře možné, že se dokumentární filmy o válečných zvěrstvech v Bosně točí v ordinacích veterinárních lékařů.

Zákon satisfakce

Všechny škody, které váš pes na majetku zvěrolékaře způsobí, musíte pochopitelně zaplatit.

Zákon rozšířené satisfakce

Kromě škod na majetku po vás bude zvěrolékař vyžadovat i bolestné a náhradu za ušlý zisk.

Informativní tabulka MVDr. Harshe  

Veterinární zákrok - Délka pracovní neschopnosti

Běžné vyšetření- dva až tři dny

Očkování - cca jeden týden

Základní ošetření tržných ran - tři dny až dva týdny

Šití tržných ran - jeden až dva týdny

Odčervení - jeden až dva týdny

Vymačkání žláz - dva týdny až jeden měsíc

Kastrace - jeden měsíc až jeden rok

(Bolestné a náhrada za ušlý zisk se stanovuje individuálně v závislosti na rozsahu způsobených poranění.)

Zákon ověření faktu

Hodláte-li svého psa podrobit kastraci, informujte se předem na rodinné poměry zvěrolékaře.

Zákon nejmenšího zla

Nejvhodnější zvěrolékař pro provedení psí kastrakce je sirotek bez blízkých příbuzných.

Drugův zákon bezvýchodné situace

Předepíše-li zvěrolékař vašemu psovi léky, je prakticky nemožné přinutit psa, aby léky požil.

Zákon solidarity

Aby byla do psa vpravena pilulka, je zapotřebí aktivní spolupráce nejméně dvanácti lidí.

Hunterova rada pro osamělé chovatele

Má-li vaše rodina členů méně, požádejte o pomoc sousedy.

Shootova třinácterka

Postup při vpravování pilulky do psa je následující:

 1. Nejprve je nutno psa chytit. Psa chytá deset osob, zbylé dvě vyčkávají.
 2. Je-li pes chycen, rozdělte se do dvou skupin po pěti lidech.
 3. Zatímco první skupina psa drží, druhá si v co nejkratším čase ošetří zranění.
 4. Poté se obě skupiny vystřídají.
 5. Maximální čas, po který si skupiny mohou ošetřovat zranění, je cca půl minuty - déle není možno psa udržet. Překročíte-li časový limit, musíte začít znovu od bodu 1.
 6. Obě skupiny současně drží psa. Optimální rozložení sil je dvě osoby na levou zadní nohu, dvě osoby na pravou zadní nohu, dvě osoby na pravou přední nohu, dvě osoby na levou přední nohu a dvě osoby na trup.
 7. Dvě zbývající osoby si natáhnou svářečské rukavice (nemáte-li je, mohou postačit rukavice brankářské) a opatrně se přiblíží k psí tlamě.
 8. První osoba bleskurychle otevře psí tlamu.
 9. Druhá osoba do ní bleskurychle zasune pilulku - čím hlouběji se podaří pilulku zasunout, tím pravděpodobnější je, že zůstane uvnitř psa.
 10. Obě osoby poté drží tlamu tak dlouho, dokud pes aspoň třikrát nepolkne.
 11. Poté, co pes třikráte polkl, je nutno stanovit evakuační signál - např. osoba držící levou zadní nodu řekne "TEĎ!"
 12. Jakmile osoba držící levou zadní nohu řekne "TEĎ!", všech dvanáct osob opustí v co nejkratším čase místnost.
 13. Místnost je třeba opouštět disciplinovaně, ale rychle.
Shootův dodatek ke třinácterce

Účinnost výše popsaného postupu je asi padesátiprocentní.

Zákon neomezené ivence

Pes dokáže vyplivnout pilulku i tehdy, když třikráte polkl.

Zákon o změně preferencí

Budete-li chtít do psa vpravit druhou pilulku, musíte požádat o pomoc jiné sousedy.

Pitfallovo pravidlo úspěšné léčby

Čím více nájemníků má váš dům, tím pravděpodobnější je, že pes léčbu pilulkami dokončí, ovšem pouze za předpokladu, že se sousedé navzájem nestýkají.

Bandážní zákon

Utrpí-li pes zranění, které musí být ovázáno, vydrží obvaz na psovi pouze po dobu přesunu z ordinace domů.

Loopův zákon marnosti

Pokusíte-li se psa ovázat sami, zůstane pouze u pokusu.

Zákon recyklace

Obvaz, určený na ovázání psího zranění, využijete na ovázání zranění vlastních.