Co se v mládí naučíš...

03.09.2010 14:32

Není důležitější období života, než je štěněcí a dorostenecký věk!


Pejsek roste 12x rychleji než lidské miminko. Za jeden až dva roky se změní z malinké chlupaté kuličky v dospělého psa. Prodělá množství fyzických i psychických změn, vytvoří si modely chování, jež ho budou provázet po celý život. Je pouze ve Vašich rukou, aby z něj vyrostl krásný, zdravý a disciplinovaný pes, se kterým je radost žít. K tomuto cíli vede několik cest: láskyplná péče, důsledná výchova, kvalitní veterinární starostlivost a správná výživa.

Fyzický i psychický vývoj štěněte probíhá v několika fázích:

Novorozenecké období

od porodu do odstavení
Zpočátku štěňátka připomínají psy jen vzdáleně a většinu dne stráví spánkem a jídlem. Kolem 3. týdne věku se začnou měnit přímo před očima. Houstne jim srst, otevírají se očka a ouška, prořezávají se mléčné zoubky. Zkoušejí první nejisté krůčky a vydávají se na průzkum okolí. V 8. až 12. týdnu, kdy odcházejí k novému majiteli, jsou z nich už zdatní chlapáci. Umějí sami jíst, koordinovaně se pohybovat, vesele skotačí a poznávají svět. Odpovědný chovatel chrání zdraví svých štěňátek již od nej-útlejšího věku. Kolem 6. týdne věku s nimi navštíví veterinární ordinaci, kde prodělají první očkování proti infekčním nemocím a preventivní kúru proti vnitřním parazitům. Veterinář jim vystaví očkovací průkaz, který Vám chovatel předá při převzetí pejska.


Výběr štěněte: Možná se Vám to zdá neuvěřitelné, ale již první týdny života štěněte rozhodují o tom, jaký se z něj v budoucnu stane společník. Toto období nazýváme tzv. fází rané socializace. Je to čas, kdy se pejsek seznamuje a vytváří si vztahy s člověkem. Prostřednictvím her s mámou a sourozenci se učí, jak se chovat k příslušníkům vlastního druhu.
Pamatujte, že se štěňátkem, jež si vyberete, prožijete mnoho dalších let. Než si je odnesete domů, pečlivě si je prohlédněte, zda je na první pohled zdravé, vitální a dobře živené. Pozorně sledujte jeho chování. Všimněte si také, v jakém prostředí štěňata a dospělí psi u chovatele žijí, jaký k němu mají vztah. Správně odchované štěně by mělo být tzv. dobře socializované – mít vstřícné chování k člověku (i neznámému), zvídavě reagovat na dění kolem sebe, slyšet na své jméno a ovládat elementární základy hygieny (např. vědět, že se nečurá do pelíšku).

Štěněcí období

od odstavu do 6. měsíce věku
V prvním půlroce života organismus štěňátka prodělá nejvíce fyzických změn – rychle nabírá na váze a výšce (tzv. období překotného růstu), prudce se vyvíjí jeho kosterní, nervová a oběhová soustava, vnitřní orgány, utváří se kompletní mléčný chrup, který se kolem 3. měsíce mění za trvalé zuby.
Právě v té době se ve velké míře rozhoduje o příštím vzhledu a vnitřním zdraví psa. Štěně má samozřejmě jisté genetické předpoklady, jež nelze ovlivnit. Na druhé straně mu díky správné výživě a preventivní zdravotní péči můžete pomoci využít veškerý vrozený potenciál. Pečlivě dodržujte doporučení Vašeho veterinárního lékaře, absolvujte všechna předepsaná očkování, sledujte tempo růstu pejska a především dbejte o jeho správnou výživu.


Výchova štěněte: Štěňata jsou v tom věku zkrátka úžasná. Každou chviličku, kdy právě nespí, využívají k nekonečnému řádění a poznávání světa. Někdy přecení své síly a usnou uprostřed hry nebo si na vycházce sednou na bobek a žalostně se dožadují, abyste je nesli. Umějí se tvářit tak roztomile, že jim odpustíte i tu největší lumpárnu. Ale pozor – už takhle malý pejsek potřebuje řádné vedení a výchovu. Společenské návyky, jež získá v tomto období, si s sebou ponese po celý život! Postupně jej naučte hygieně, seznamte s provozem na ulici, s jinými lidmi a zvířaty, dopřejte mu dostatek příležitostí ke kontaktu s příslušníky svého druhu, naučte jej několik základních povelů.
Pamatujte na jedno základní pravidlo: Ve Vaší domácnosti vždy poroučejte Vy, ne pes! Štěně musí znát slovo NE! Život se psem, jenž přerostl svému pánovi přes hlavu, se dříve či později stane nesnesitelný pro všechny zúčastněné strany.

 Dorostenecké období

od 6. měsíce do dospělosti, tj. 12.–24. měsíc věku podle plemene
Přichází čas, kdy se štěňátko mění v dospělého psa. Tempo růstu se rapidně zpomaluje, dotváří se kostra, trvalý chrup a vnitřní orgány, svaly nabývají na objemu. Pes dorůstá své cílové výšky a váhy. „Dospělejším“ se stává i jeho chování. Ještě stále sice miluje divoké hry a dovádění, dokáže se už ale lépe a déle soustředit. Spolehlivě dodržuje hygienu, ví, co se smí a co ne, přestává ničit zařízení bytu. Stejně jako děti i psi procházejí pubertou. Kolem 9. měsíce začne psí dorostenec projevovat zájem o opačné pohlaví, může se chovat vzdorovitě, tvářit se uraženě na každé, byť spravedlivé, pokárání, ignorovat veškeré příkazy a zákazy. Tady je jediný recept – zachovat si chladnou hlavu a vydržet! Každá puberta jednou skončí...


Výcvik mladého psa: Půlroční pes je už dostatečně fyzicky i psychicky zralý pro začátek seriózního výcviku. Jestli se chcete věnovat sportovní kynologii, mít ze svého psa záchranáře nebo soutěžit v agility, najděte si ve svém okolí vhodný klub či cvičiště. Ale i když má být pes pouze Vaším společníkem, měl by – v zájmu jeho bezpečnosti a bezproblémového soužití s okolím – ovládat alespoň několik základních povelů:

  • bez prodlení přijít na zavolání
  • na příkaz NE! (případně NESMÍŠ! nebo FUJ!) přerušit nežádoucí činnost
  • disciplinovaně chodit na vodítku
  • znát cviky SEDNI!, LEHNI!, ZŮSTAŇ! a NA MÍSTO!
  • umět uvázaný na vodítku v klidu vyčkat na Váš příchod (např. před obchodem)

V odborných knížkách a časopisech pro milovníky psů najdete podrobný návod, jak při základním výcviku postupovat.
Mladého psa při výcviku nepřetěžujte. I když se jeho energie zdá nevyčerpatelná, nedokončená kostra a nervová soustava ještě nejsou připraveny nést stejné nároky jako u dospělého jedince. Za každý, byť i ne zcela správně provedený, cvik psa hodně chvalte a odměňujte .


Postup, jak z Vašeho štěňátka vychovat zdravého a příjemného čtyřnohého společníka, by se dal shrnout do 5 V:
Výběr: štěně odchované s láskou a péčí má všechny předpoklady stát se Vaším dobrým společníkem
Výchova: láskyplné, ale důsledné vedení je základem pro Váš dobrý vzájemný vztah a vytvoření Vaší přirozené autority
Výcvik: základní poslušnost umožňuje bezproblémové soužití s okolím
Veterinární péče: pravidelná preventivní péče a okamžité řešení zdravotních problémů chrání zdraví Vašeho psa
Výživa: umožňuje Vašemu psovi využít všechen vrozený potenciál pro zdravý a šťastný život