První pomoc - úrazy ..

01.09.2010 19:55

Mezi nejčastější úrazy patří různá poranění končetin jako jsou zlomeniny nebo pohmožděniny a úrazy spojené se srážkou automobilem. U srážek s automobilem dochází ve většině případů k poranění vnitřních orgánů, poranění hlavy a páteře. Jak se při úrazech chovat jsme si již přečetli v prvním článku o první pomoci. Dnes se podíváme na úrazy detailněji.

  Zlomenina

Zlomeninu kosti si může pejsek způsobit sám skokem nebo pádem z výšky. Může být ale způsobena také jiným faktorem jako je silný úder nebo srážka automobilem. Zlomeniny kosti dělíme na úplné, neúplné a otevřené.

Otevřená zlomenina

je velmi těžké zranění, u kterého vidíme otevřenou ránu se zlomenou kostí. Zlomeninu poznáme tak, že místo je velmi bolestivé, končetina není ve správné poloze, pejsek těžce kulhá (např. zlomený prst) nebo nohu nadzvedává úplně a chodí pouze po třech končetinách. Místo úrazu může být oteklé, deformované s poruchou funkce a hematomem. Takové zranění ošetříme tak, že postiženou končetinu znehybníme dlahou a obvazem. Zraněného pejska pak dopravíme k veterinárnímu lékaři. Pokud se jedná o otevřenou zlomeninu doprovázenou krvácením je nutné nejprve toto krvácení zastavit. Nutným opatřením první pomoci je znehybnění postižené končetiny dlahou a obvazem a dopravení postiženého psa k veterinárnímu lékaři.

V případě otevřené zlomeniny je nutné nejprve provést zástavu případného krvácení. Krvácení u otevřené zlomeniny zastavíme tlakovým obvazem nad místem zlomeniny. Pohmožděnina Příčinou vzniku pohmožděniny je náraz tupého předmětu na tělo zvířete, který poškodí měkké části těla ale neprorazí kůži. Postižené místo je bolestivé, nateklé a teplejší než normálně. Zhmožděnou končetinu poznáme u pejska kulháním. Kulhání může být různě intenzivní. Menší pohmožděniny se projevují jako krevní hematomy (modřiny). Jestliže dojde nárazem k porušení větších cév a podkožní krvácení roztáhne tkanivo vznikne krevní výron. Pokud se jedná o malou a čerstvou pohmožděniny nebo krevní výron ošetříme úraz přikládáním studených obkladů a pejskovi musíme zajistit klid. Pokud kulhání neustoupí do několika dnů musíme vyhledat veterinárního lékaře.

Poranění vnitřních orgánů

K poranění vnitřních orgánů dochází při úrazech způsobených automobilem nebo při pádu z velké výšky. Nejčastěji bývá postižena slezina a játra. Toto poranění je provázeno velkým vnitřním krvácením. Příznaky poranění vnitřních orgánů nejsou vždy zřetelné a proto je toto zranění obtížně rozpoznatelné. Záleží na intenzitě poškození orgánů. Většinou je pejsek unavený a malátný, objevuje se náhlé blednutí sliznic a snížení tělesné teploty. Při těžkém poranění dochází ke kolapsu a úhynu zvířete. Při prvním podezření na poškození vnitřních orgánů je důležité zajistit zvířeti klid a v případě, že vnímá a normálně se orientuje v prostředí, zabezpečit dostatek tekutin. Důležitý je okamžitý převoz k veterinárnímu lékaři.

Pokud máme podezření na poranění hlavy nebo páteře

musíme pejska položit na tvrdou podložku vhodnou k transportu. Použijeme nějaké prkno nebo lepenku. Hlavu umístíme výše než tělo v úhlu 45°. Úhel hlavy a krku by měl být asi 20°. Tělo musíme podložit už od lopatek, aby nebyla zlomená hlava. Při transportu musíme zvířeti zabránit v pohybu. Pokud jsme u zranění sami musíme pejska k podložce zafixovat dekou, obvazy nebo také lepící páskou.