První pomoc - otrava hadím jedem - uštknutí...

01.09.2010 18:10

V našich podmínkách přichází v úvahu pouze otrava jedem po uštknutí zmije. Ostatní hadi u nás jedovatí nejsou. Žádný had nezaútočí pokud není pejskem vyprovokován. Bohužel většina domácích zvířat je zvědavá a pak ke kousnutí dochází. Pokud žijete nebo se s pejskem chystáte navštívit oblasti, ve které se hadi vyskytují, měli by jste být na takovýto problém připraveni. Tento článek by Vám měl pomoci jakou první pomoc poskytnout v případě, že dojde k uštknutí jedovatým hadem.

 

Příznakem uštknutí je malá ranka, která otéká, bolestivost postiženého místa, později zhoršení dýchání psa. První pomoc musí být zahájena co nejdříve po kousnutí. Pokud jste nebyli na místě uštknutí přítomni, pamatujte si, kdy jste zpozorovali u pejska první příznaky. Může se stát, že pejska kousl jiný had než zmije, proto se pokuste si vzhled hada zapamatovat.

 

K pejskovi přistupujte pomalu a mluvte na něj tak, aby jste ho uklidnili. Zajistěte, aby se pejsek nemohl hnout. Odstraňte srst kolem místa kousnutí a zajistěte tlamu zvířete, aby Vám neublížil. Po kousnutí je nutné ránu otevřít, jed vytlačit nebo vysát, případně ránu vypálit. Ránu vypláchneme 3% peroxidem vodíku. Místo nad kousnutím dočasně podvážeme (nejdéle na 1 až 2 hodiny). Pejska přepravíme okamžitě k veterinárnímu lékaři.