Poskytnutí první pomoci psovi ...

01.09.2010 18:06

Pokud máte doma pejska měli by jste mu být schopni zajistit první pomoc. Rychlá první pomoc přispívá nejen k samotné záchraně života zvířete, ale také k rychlejšímu uzdravení pejska. Měli by jste vědět co obsahuje taková lékárnička pro psa, jak ošetřit psa při pokousání nebo popálení, jak zastavit krvácení, provést resuscitaci, jak rozpoznat příznaky šoku a jak postupovat při utonutí nebo otravě.

  Lékárnička pro psy by měla obsahovat: * náhubek k zajištění tlamy (můžete použít smyčku, která je v hotových psích lékárničkách nebo obinadlo) * pinzeta (sloužící nejen k odstranění klíštěte, ale i k odstranění cizích těles z tlapek atp.) * nůžky * chirurgické rukavice * tampóny * obvazy * pružné obinadlo * tlakový obvaz (k rychlému ošetření krvácející rány) * náplasti * živočišné uhlí * 3% peroxidu vodíku * antiseptická mast * léčivá mast * kapátko nebo injekční stříkačku * digitální teploměr (méně nebezpečný pro psa než rtuťový) * tenká matrace s hliníkovou nebo teflonovou fólií Předtím, než začnete pejska ošetřovat je nutné se ujistit, že jste oba na bezpečném místě. Pokud tomu tak není, musíte sebe i pejska přesunout do bezpečí. Jestliže se pes bude přesunu bránit nebo jinak protestovat je dobré nasadit mu náhubek nebo svázat tlamu obinadlem. Chránit tlamu psa je nutné i bez toho, aniž by pejsek protestovat při přemísťování. Zraněné zvíře vás totiž může pokousat v průběhu poskytování pomoci. Pokud je to možné pamatujte na své zdraví a chraňte se chirurgickými rukavicemi.

 

Než začnete pejska přímo ošetřovat musíte si uvědomit jak byl zraněn a seřadit vážnost zranění. Nezapomeňte, že i na první pohled lehká zranění mohou být ta nejvážnější. Zranění pak ošetřujeme od nejtěžšího k nejlehčímu. Nesmíte panikařit, musíte se uklidnit. Všechen Váš stres přenášíte na vašeho psa proto je důležité zachovat klid. Ujistěte se, že pejsek reaguje. Oslovte ho jménem nebo tleskněte. V případě, že nereaguje okamžitě proveďte kontrolu dechu a pulsu. Pokud nezjistíte základní životní funkce, přejděte k resuscitaci. Život ohrožuje: zástava dechu, zástava srdce a silné krvácení. V případě, že pejsek nereaguje a je bez dechu a bez pulsu musíte začít okamžitě s resuscitací. Až pak ošetřujte zranění. Možnou příčnou je: silné krvácení, dušení nebo tonutí. Dech: Normální stav je 10 – 30 vdechů za minutu.

 

Ke snížení dechové frekvence dochází při podchlazení, otravě a pokročilému stádiu šoku. Ke zvýšené dechové frekvenci pak dochází při počátečnímu stádiu šoku, vzrušení, bolesti nebo teplotě. Puls: Normální stav je 60 u velkých plemen až 120 úderů za minutu u malých plemen. Ke snížené tepové frekvenci dochází díky podchlazení nebo pokročilému stádiu šoku. Díky počátečnímu stádiu šoku, vzrušení, otravě, elektrickému šoku, zvýšené teplotě, srdeční kolice nebo bolesti dochází ke zvýšení tepové frekvence.

Resuscitace: Pokud pes dýchá provedeme kontrolu pulsu a dechu a začneme s první pomocí. Následně kontaktujeme veterinárního lékaře nebo psa převezeme na kliniku. Pokud pes nedýchá provedeme umělé dýchání dvěma vdechy a zkontrolujeme puls. Je-li puls nehmatatelný zahajte resuscitaci a požádejte někoho kdo Vám může pomoci sám kontaktovat veterináře a převézt psa na kliniku tak, aby jste mohli v resuscitaci pokračovat. Resuscitace zahrnuje tři základní kroky udržující základní životní funkce. * uvolnění dýchacích cest * zajištění dýchání * zajištění krevního oběhu Resuscitace >

 

Uvolnění dýchacích cest :K uvolnění dýchacích cest narovnáme psovi hlavu a krk, otevřeme tlamu a vytáhneme jazyk. Jazyk lépe uchopíme kusem látky. Psovi vyčistíme tlamu od cizích těles, zbytků jídla atd. Resuscitace > Zajištění dýchání Po uvolnění dýchacích cest zjistíme zda-li pes dýchá. Pokud jsou jazyk a dásně modré, znamená to, že pes má nedostatečný přísun kyslíku. Pokud nedýchá zahájíme umělé dýchání z úst do nosu u velkých plemen a z úst do nosu a tlamy u malých plemen a štěňat. * hlava a krk musí být natažené * jazyk musí být vytažený * při vdechu do nosu zajistěte, aby vzduch neunikal přes pysky * vdechy musí proudit rovnoměrně do obou nosních dírek * hloubku výdechu přizpůsobte velikosti psa * po vdechu nechejte krátký čas na vydechnutí * vdechujte přibližně po 3 vteřinách * sledujte hrudník psa * několikrát vdechněte a zkontrolujte, jestli již pes nedýchá sám * vždy po minutě umělého dýchání zkontrolujte tep a dech * pokud pes začne dýchat, uložte jej do polohy na boku s mírně dopředu nataženou hlavou a vyplazeným jazykem, čenich je mírně skloněný dolů * pokud pes začne dýchat, ale stále nereaguje a dech je velmi slabý a povrchní, pokračujte v umělém dýchání o frekvenci 10 - 15 vdechů za minutu Resuscitace > Zajištění krevního oběhu Masáž srdce provádíme jen v případě, kdy jsme nezjistili žádnou srdeční činnost. Pokud bychom použili srdeční masáž předčasně, tedy v případě slabé srdeční činnosti, může se srdce úplně zastavit.

 

Masáž srdce provádíme oběma rukama jako u člověka u velkých plemen psů, u malých plemen a štěňat provádíme srdeční masáž otevřenou dlaní. * Pes musí ležet na pravém boku a na nepříliš měkkém podkladě. * U malých plemen a štěňat směřujeme tlak přímo proti srdci nad úrovní lokte, u velkých plemen tlak směřujeme do bodu největšího průměru hrudníku. * Tlak musí být stejnoměrný a asi 4 cm hluboký, ve fázi uvolnění necháváme ruce stále na hrudníku. * Opakujeme série 10 – 15ti rychlejších stlačení a dvou vdechů, u malých plemen a štěňat v průměru asi 140 stlačení za minutu ( 2 stlačení za vteřinu). U velkých plemen v průměru 90 stlačení za minutu. ( 2 stlačení za 3 vteřiny). * V přítomnosti druhé osoby provádí jedna osoba umělé dýchání a druhá masáž srdce. Frekvence stlačení je stejná jako v případě, kdy masáž provádíme sami. * Partner vdechuje během srdeční masáže po každém třetím stlačení bez ohledu na velikost psa. * S resuscitací pokračujeme tak dlouho dokud nepředáme pacienta veterináři nebo neucítíme puls.